Izrada energetskih elaborata

Šta je energetski elaborat?

To je dokument koji govori o tome kakva su energetska svojstva nekretnine, koliko se energije troši za zagrevanje ili hlađenje. U njemu se nalazi osam razreda potrošnje energije i to od A+ do G. A+ razred jer najbolji, to znači da će računi biti manji, a vrednost nekretnine veća. Dok je za nekretnine u razredu G to potpuno obrnuto.

Elaborat EE čini osnovu za pravljenje Energetskog pasoša.Usvajanjem novog zakona o planiranju i izgradnji svi novoprojektovani objekti, kao i objekti koji se rekonstruišu,adaptiraju ili saniraju kao sastavni deo arhitektonsko – građevinskog projekta moraju imati elaborat o energetskoj efikasnosti jer bez njega nije moguće dobiti građevinsku dozvolu.Energetski elaborat može izraditi samo inženjer koji poseduje licencu izdatu od strane Inženjerske komore Srbije.

Kome sve treba energetski elaborat i šta se njime dobija?

Elaborati su obavezni za novoprojektovane stanove, poslovne objekte, kuće, kao i objekte u javnim sektorima kao što su bolnice, banke, škole, vrtići i slično.

Elaborat za sada nije potreban ako se nekretnina prodaje ili iznajmljuje, ali tendencije su takve da će u vrlo bliskoj budućnosti svaka nekretnina koja se prodaje i oglašava morati imati određen energetski razred kojem pripada.

Viši razred predstavlja i višu cenu na tržištu, a sami kupci će znati šta od nove nekretnine mogu očekivati u pogledu troškova.

Osim što certifikat daje podatke koliko nekretnina ima potrošnju energije, u njemu se nalaze i saveti šta bi trebalo učiniti kako bi se dodatno smanjila potrošnja energije.Ovlašteni inženjer će dati preporuku šta se može učiniti kako bi se smanjila potrošnja energije. Uradi će i predračun koliko to košta, koliko brzo se može izvesti, te za koliko vremena se uloženi novac može povratiti.

Mere unapređenja EE u domaćinstvu

1. poboljšanje toplotne izolacije objekta
2. zamena postojeće stolarije
3. ugradnja solarnih panela
4. zamena klasičnih sijalica sa vlaknom energetskim efikasnim sijalicama
5. zamena energenata uz upotrebu visoko efikasnih kotlova za grejanje objekta
6. zamena starih električnih uređaja

U okviru naše firme posedujemo licencu za izradu elaborata iz Energetske efikasnosti.

Za sva potrebna dopunska objašnjenja vezana za potrebnu dokumentaciju ili detalje obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama.

Profesionalno, Pouzdano, Prijateljski