stambeni-krediti-2

izrada-energetskih-elaborata

Legalizacija objekata

legalizacija 1 350

Pod terminom legalizacija objekata podrazumeva se naknadno izdavanje građevinske dozvole  za objekat, odnosno delove objekta izgrađene ili rekonstruisane bez građevinske  i upotrebne dozvole,kao i objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole  i glavnog projekta, ali na kojima je prilikom izvođenja radova, odstupljeno od izdate dozvole.

Opštinska služba da bi legalizovala objekat zahteva:                      

PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA SA TEHNIČKOM KONTROLOM

Projekat izvedenog objekta je glavni projekat koji se izrađuje za potrebe legalizacije i naknadnog izdavanja građevinske i upotrebne dozvole u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Sadrži opšti, tekstualni i grafički deo kojim se definiše objekat u arhitektonsko-građevinskom smislu, stanje instalacija vode i kanalizacije,elektroinstalacija, kao i instalacija grejanja.Projekat izvedenog objekta izrađuju  inženjeri  sa licencom Inženjerske komore Srbije.

Dokumenta koja su Vam  još potrebna za legalizaciju:

  1. Dokaz o pravu svojine na objektu-prepis lista nepokretnosti - Izdaje ga Republički geodetski zavod ( Katastar nepokretnosti)
  2. Geodetski snimak – ovaj dokument izrađuje geodetski biro
  3. Administrativna taksa
  4. Dokaz da je plaćena naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta - JP Direkcija za izgradnju i uređenje grada

Kada se uredno preda sva dokumentacija i plati naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, u JP Direkciji za izgradnju i uređenje grada, Opština izdaje odobrenje za legalizaciju objekta, odnosno građevinsku i upotrebnu dozvolu za objekat.


Kod nas možete dobiti sve ove potrebne dokumente kako bi legalizovali Vaše objekte u najkraćem mogućem roku i rado ćemo Vam pomoći oko svih pitanja i nedoumica. Sva pitanja i dodatne informacije možete dobiti na br. 023/562-497 ili 064/131-68-44 kao i na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


                                                                                                                                                               autor teksta: Zoran Ilić,dipl.ing.arhitekture 

                                                                                                                                                                                                br.licence  300 5307 03